เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด ที่ตั้ง ห้วยยอด ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมเจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด ก่อสร้างพ.ศ.2543 องค์หลวงพ่อยอดประดิษฐานบนโขดหินกลางแจ้ง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-ห้วยยอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *