ตำหนักรื่นรมย์ ที่ตั้ง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถานที่ที่เคยใช้เป็นที่รับเสด็จรัชกาลที่ 6 ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางสายตรัง-ห้วยยอด อยู่ในสวนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด

ติดต่อ : โทร. 075271331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *