ดูนกทะเลแหลมตะเสะ ที่ตั้ง หาดสำราญ ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ดูนกทะเลได้ตลอดทั้งปีในช่วงที่น้ำลง
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *