ป่าชายเลนหมู่เกาะในแม่น้ำกระบุรี ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ล่องเรือชมทิวทัศน์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในแม่น้ำกระบุรี ประกอบด้วย 6 เกาะ ได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิง เกาะนกเปล้า เกาะ 6 เกาะ ไม่มีราษฎรอยู่อาศัย ยกเว้นเกาะขวาง ซึ่งมีการสัมปทานพื้นที่ 221 ไร่ หมดอายุสัมปทานวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556
การเดินทาง :

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
โทร. 077870238 (VoIP), 0812290563 (จนท.) 
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *