ป่าชายเลนแหลมเส็ดกวน ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีเส้นทางศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมระยะทาง 2 กม. บนภูเขาหลังที่ทำการอุทยานฯ ห่างไป 800 ม. มีจุดชมวิวทิวทัศน์ลำน้ำกระบุรี ตลอดจนทิวทัศน์ฝั่งประเทศสหภาพพม่า และชมพระอาทิตย์ตก เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ตอนปลายเป็นแหลมยื่นออกไปในลำน้ำกระบุรี มีพื้นที่ประมาณ
3.2 ตร.กม.
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ลำน้ำกระบุรีประมาณ 130 ม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
โทร. 077870238 (VoIP), 0812290563 (จนท.) 
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *