หาดกะหลิม ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวเป็นที่นิยมเล่นน้ำสามารถ ทิวทัศน์พระอาทิตยืตกท่ามกลางกองหินที่สวยงาม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้ถนนเลียบชายหาดหรือถนนทางหลวง 4233 เมื่อถึงหาดป่าตองมีทางแยกเลี้ยวขวาจะพบหาด
กะหลิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *