อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ที่ตั้ง 192 4 หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เที่ยวเกาะช้าง เกาะพยาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดำน้ำชมปะการัง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมสวนกาหยู กางเต็นท์พักแรม ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ
ปี พ.ศ.2543 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 347 ตร.กม.
ทั้งพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลก (International
Coastal and Marine Biosphere Reserve) แห่งที่ 4
ของประเทศไทย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ระนอง-ตะกั่วป่า) ประมาณ 14 กม. ถึงต.หงาว เลี้ยวขวาเข้าเทศบาลหงาว เดินทางต่อไปตามทางสายบ้านล่าง-หัวถนน อีกประมาณ 4 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเกาะระนอง
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงเวลาดำน้ำที่เหมาะสม คือ ขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ แรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
โทร. 077813840 
โทรสาร 077813841 
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *