เกาะช้าง ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พักผ่อนชายหาด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมแนวหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพะยูน ตกปลา เดินป่าขึ้นเขาชมทิวทัศน์ ดูนกแก๊ก (นกเงือกขนาดเล็ก) บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ อบสมุนไพรที่วัดเกาะช้าง ชมรอย
พระพุทธบาท ขี่จักรยานรอบเกาะ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชมสวนมะม่วงหิมพานต์หรือ เป็นเกาะขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวเป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่ง มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 80 ครัวเรือน อาชีพหลัก คือ ทำสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพารา ประมงชายฝั่ง
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางโดยเรือโดยสารจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มีทั้งเรือธรรมดาและเรือเร็วออกจากท่าเรือเที่ยวไปวันละ 3 เที่ยว เวลา 09.30 น. 12.00 น. 14.00 น. เที่ยวกลับ 2 เที่ยว เวลา 8.30 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
ฤดูการท่องเที่ยว : เที่ยวเกาะช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี ดูนกแก๊ก เดือนมีนาคมเมษายนเป็นช่วงที่นกแก๊กสร้างรังเลี้ยงลูกจะพบเห็นได้ยากกว่าช่วงเวลาอื่น

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
โทร. 077813840 
เรือโดยสารระนองเกาะช้างอ่าวเล็กเกาะพยาม
โทร. 077825752 0899098545
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th, www.kohchangranong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *