เกาะพยาม ที่ตั้ง 2 กำพวน เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด มีหาดทรายขาวสะอาด ทอดเป็นแนวยาวไปตามชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เช่น อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ ทางทิศตะวันออกของเกาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีชาวเลมาอาศัยอยู่เป็นครั้งคราว รอบๆ เกาะมีปะการังที่สวยงามนานาชนิด มีพื้นที่ประมาณ 35 ตร.กม.มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 160 ครัวเรือน ทำสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพารา ประมงชายฝั่ง
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางโดยเรือโดยสารจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มีทั้งเรือธรรมดาและเรือเร็วออกจากท่าเรือวันละ 2 เที่ยว เรือโดยสาร เวลา 09.30 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เรือเร็วเวลา 10.00 น. 14.30 น.ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี ดูนกย้ายถิ่นเดือนพฤศจิกายนมีนาคม

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
โทร. 077813840 
เรือโดยสารระนองเกาะช้างอ่าวเล็กเกาะพยาม
โทร. 077825752 0899098545
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply