เกาะคนที ที่ตั้ง ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้ปากน้ำระนอง ชาวบ้านบนเกาะมีทั้งชาวไทยและชาวพม่านับถือศาสนาพุทธ มีจุดชมทิวทัศน์บนวัดที่ตั้งอยู่บนเชิงเขา มองเห็นเรือเข้าออกจากปากน้ำสู่ทะเลอันดามัน และเกาะสองของพม่า เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะปากน้ำ ในอดีตเคยใช้เป็นที่พักทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นเกาะชายแดนจ.ระนองกับประเทศพม่า
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือหางยาวจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *