เกาะสินไห ที่ตั้ง ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนมุสลิม มีคนอาศัยอยู่ราวๆ สองร้อยกว่าครอบครัว บนเกาะมีพื้นที่ป่าโกงกาง ภูเขาและป่าหนาทับแน่นทึบ ด้านหลังเกาะมีหาดทรายขาวโค้งยาว น้ำทะเลใสเรียกว่า “หาดใหญ่” มีพื้นที่ประมาณ 3.2 ตร.กม. เป็นชื่อที่เรียกสั้นๆ มาจากคำว่า กำปง ปูเลา ปีไหง ซึ่งเป็นภาษามาลายู มีตำนานว่าเป็นที่ๆ ชาวเรือมาหาน้ำจืด โดยใช้บรรทุกใส่ในไห หรือโอ่ง เมื่อมาถึงเกาะเกิดคลื่นซัด เรือกระแทกหิน ไหที่เตรียมใส่น้ำแตกหมด จึงเรียกว่า เกาะสิ้นไห ต่อมา
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือหางยาวจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *