อ่าวเสียด ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะช้าง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีหาดทรายที่สวยงาม
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือหางยาวมาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *