หาดฟรีดอม ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นชายหาดส่วนตัวที่เงียบสงบ หาดทรายสะอาด น้ำใส แลเห็นฝูงปลาแหวกว่าย ชาวต่างชาตินิยมมานอนอาบแดด
การเดินทาง : เช่าเรือมาจะสะดวกกว่า ทางรถยนต์ยังเป็นทางลูกรังและต้องเดินลงเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *