อ่าวไผ่ ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นอ่าวที่อยู่เหนือสุดของเกาะพยาม ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ แม้ชายหาดจะสวยงามน้อยกว่าหาดอื่นบนเกาะพยาม
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มาเกาะพยาม รถไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องเดินเท้าหรือนั่งเรือมา
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *