อ่าวแม่หม้าย ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีชายหาดยาวประมาณ 400 ม. เป็นที่ตั้งท่าเรือเกาะพยามและแหล่งชุมชน เป็นที่ตั้งของวัดเกาะพยาม
มีจุดชมทัศนีภาพของเกาะพยามและชมพระอาทิตย์ขึ้น
มีร้านค้า ร้านอาหารและร้านมอเตอร์ไซด์ให้เช่าขี่
บนเกาะ
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มาเกาะพยาม เป็นที่ตั้งท่าเรือเกาะพยาม
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply