อ่าวมุก ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะพยาม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นชายหาดที่มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบยาวไปถึงอ่าวเขาเกียบ ปลายหาดเป็นที่ตั้งของเกาะขามยามน้ำขึ้นเห็นแยกเป็นสองเกาะ เป็นที่ตั้งของเกาะพยาม รีสอร์ท ชาวบ้านมักเรียกว่าเกาะปลาวาฬเนื่องจากรูปร่างของเกาะเมื่อน้ำลดจะมีสันทรายกว้างใหญ่เชื่อมสองเกาะเข้าด้วยกัน
การเดินทาง : ทางเรือ เดินทางจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) มาเกาะพยาม ไม่มีถนนมาถึงต้องเดินเท้าผ่านแหลมหินหรือนั่งเรือมา
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *