ป่าชายเลนบ้านหาดทรายขาว ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นพื้นที่กว้างใหญ่คงสภาพป่าที่สมบูรณ์มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ อยู่ในเขตสงวนชีวมณฑลโลก เหมาะแก่การล่องเรือศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน ชมต้นโกงกางยักษ์อายุร่วม 200 ปี บางครั้งจะพบโลมาบริเวณนี้
การเดินทาง :

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
โทร. 077813840 
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *