วิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านหาดทรายดำ ที่ตั้ง หงาว เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวประมงพื้นบ้าน ที่อาศัยอยู่ปากแม่น้ำของเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมลานรากหอย โรงเรียนโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายดำ อาหารทะเลแปรรูป ดำน้ำดูสัตว์ทะเลชายฝั่ง ชมป่าโกงกาง
การเดินทาง :
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *