ชมวิถีชีวิตชาวเล เกาะเหลา กลุ่มเกาะเหลารักป่าเลน ที่ตั้ง เกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : “หมู่บ้านสะอาด บรรยากาศดี ตำนานกะปิอร่อย
เขตชีวมณฑล ชุมชนชาวเล” ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง
การผลิตกะปิที่ได้ชื่อว่าคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดระนอง หมู่บ้านชาวมอแกนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเหลา
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือหางยาวจากท่าเรือองค์การสะพานปลา (ปากน้ำระนอง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองระนอง ห่างจากท่าเรือองค์การสะพานปลาประมาณ 5 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *