วัดเกาะช้าง ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เกาะช้าง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีสะพานเทียบเรือทอดลงทะเลเป็นจุดชมทิวทัศน์หาดอ่าวใหญ่ มีบริการอบสมุนไพร
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *