อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ที่ตั้ง 1 หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก อุทยานแห่งชาติทางบก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เที่ยวน้ำตกหงาว น้ำตกคลองเพรา น้ำตกเชี่ยวคล้าย
น้ำตกบางริ้น ปูเจ้าฟ้า ดอกบัวผุด โกมาซุมหรือเอื้องเงินหลวงดอกไม้ประจำจังหวัดระนองในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2542 มีเนื้อที่ประมาณ 417,500 ไร่ เป็นพื้นที่สมบูรณ์ด้วยเทือกเขาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า มีน้ำตกมากมาย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง – ราชกรูด) ระยะทางประมาณ 13 กม.แยกซ้ายตรงข้ามภูเขาหญ้าเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 700 ม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

เวลาเปิด-ปิด : 06.00 20.00 น.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
โทร. 077848181  
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply