น้ำตกกะทู้ ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีความร่มรื่น ด้วยแมกไม้นานาพรรณนานาชนิด
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกะทู้ประมาณ 4 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : หน้าฝน

Leave a Reply