ปูเจ้าฟ้า น้ำตกหงาว ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ปูน้ำจืดที่พบได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ว่า “ปูเจ้าฟ้า” มีลักษณะเด่น คือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้งสองข้างและบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามซอกหินหรือใต้ใบไม้สองข้างลำธารที่ไหลจากน้ำตกหงาว
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4)
ห่างจาก อ.เมืองระนองประมาณ 13 กม.

เวลาเปิด-ปิด : 06.00 20.00 น.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
โทร. 077848181  
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *