น้ำตกเขาพระนารายณ์ ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกที่ชาวกะเปอร์ใช้เป็นน้ำประปาใช้สอยอยู่ปลายห้วยพระนารายณ์
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *