แก่งหินช้าง ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัญฐานและซากดึกดำบรรพ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแก่งหินที่มีความสวยงามมากอยู่ในคลองหินช้าง
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *