พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : แสดงวัฒนธรรมความเป็นมา รวมทั้งอริยธรรมเมืองภูเก็ตในอดีต เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่ง มีการแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิต (Life Museum) ประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ดีบุก และวิถีชีวิตของชาวเหมือง พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเฉพาะตำบลกะทู้ในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ ร่องรอยที่เหลืออยู่ของขุมเหมืองล้วนมีจิตวิญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามเส้นทางสายกะทู้-นาเกาะ ตั้งอยู่บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง ระหว่างเขานางพันธุรัตน์

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ศุกร์08.3016.30 น.

ติดต่อ : โทร. 076321500
เว็บไซต์ : www.kathucity.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *