เกาะสน ที่ตั้ง ประเทศสหภาพพม่า
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะส่วนตัวของโรงแรมอันดามันคลับ มีคาสิโน แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free Shop) สนามกอล์ฟ
18 หลุม มองเห็นทิวทัศน์ฝั่งไทย และพม่า บริเวณ
โดยรอบยังคงความเป็นธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัย
ของนกเงือก ภาษาเมียนมาร์ว่า “เกาะตะเตชุน” แปลว่าเกาะเศรษฐี
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรืออันดามันคลับ จังหวัดระนอง นั่งเรือ
โดยสารปรับอากาศเที่ยวไป 08.30-23.30 น. เที่ยวกลับ
7.45-23.30 น. ออกเกือบทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง
20 นาที ค่าโดยสาร ชาวไทย 250 บาท ชาวต่างชาติ
850 บาท ต้องทำหลักฐานใบผ่านแดน ใช้รูปถ่าย
3 รูป สำเนาบัตรประชาชน
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปี

ติดต่อ : สำนักงานท่าเรือโรงแรม
อันดามันคลับ (ท่าเรือเกาะสน)
โทร. 077811293, 08189425836 (ระนอง), 0228564047 (กรุงเทพฯ)
เว็บไซต์ : www.andamanclub.com

Leave a Reply