เหมืองแร่ดินขาว ที่ตั้ง หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัญฐานและซากดึกดำบรรพ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหล่งทำเหมืองแร่โบราณ ซึ่งยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งยังยึดอาชีพร่อนแร่อยู่ มีเหมืองดินขาวที่เป็นอุตสาหกรรมภายในตำบล โดยขุดดินขาวจากภูเขา เพื่อส่งออกไปยังจังหวัดทางตอนบนของไทย ดินขาวเหล่านี้จะนำไปผลิตเป็นกระเบื้อง เซรามิคต่างๆ ซึ่งเหมาะแก่การเข้าไปศึกษาดูงานอย่างยิ่ง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากวัดหาดส้มแป้น 1 ก.ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *