บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณรักษะวาริน ที่ตั้ง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำพุร้อน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีบ่อน้ำร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นน้ำพุร้อนที่ประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญ และไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคไขข้อ กระดูก ความดันโลหิต บำรุงผิวพรรณให้ผ่อง ในปี พ.ศ. 2433 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ ถนนชลระอุ” เป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่นำไปทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อสวนสาธารณะ “
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กม.

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
โทร. 077811422

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *