บ่อน้ำแร่ร้อนค่ายรัตนรังสรรค์ ที่ตั้ง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายรัตนรังสรรค์ ( ร.25 พัน 2 )
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำพุร้อน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ :
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *