กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง ที่ตั้ง เรืองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมกำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมืองระนอง มีลักษณะเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐปูน อายุเก่าแก่มาก
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *