อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ที่ตั้ง เพิ่มผล เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ท่านคอซูเจียง ณ ระนอง เป็นเจ้าเมืองระนองคนแรก ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเหมืองแร่ดีบุก เป็นที่สักการะของชาวระนองและบุคคลทั่วไป ประดิษฐานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *