สุสานเจ้าเมืองระนอง ที่ตั้ง เขานางหงส์ ระนอง-ปากน้ำ บางนอน เมืองระนอง ระนอง ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี (คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก สร้างในปี พ.ศ.2426 สิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ บริเวณสุสานล้วนทำด้วยศิลาที่สั่งเข้ามาจากเมืองจีนซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น นับเป็นแหล่งศิลปกรรมที่หาดูได้ยาก เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตระกูล ณ ระนอง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ 1 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *