ศาลหลักเมืองระนอง ที่ตั้ง เพิ่มผล เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง เยื้องสถานีดับเพลิงระนองริมคลองหาดส้มแป้น
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามศาลาจัตุรมุขทรงไทย ยอดตามลักษณะสถาปัตยกรรมพระธาตุไชยาจำนวนห้ายอด ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2533 มีงานสมโภชเป็นประจำทุกปี ในอดีตเคยเป็นบ้านพักเก่าของพระยารัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนอง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามถ.เพิ่มผล ผ่านสถานีตำรวจดับเพลิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *