ชุมชนกมลา ที่ตั้ง กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางหาดสุรินทร์ – กมลา หรือ เส้นทางหาดป่าตอง – กมลา

Leave a Reply