พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหงาว ที่ตั้ง เจริญราษฎร์ หงาว เมืองระนอง ระนอง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านหงาว
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ภายในรวบรวมสิ่งของหลายประเภท เช่น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เครื่องมือทำการประมงในสมัยอดีต ตลอดจนสิ่งของหายากที่ เช่น เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ฯลฯ

การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *