โฮมสเตย์บ้านหาดส้มแป้น กลุ่มห้วยซัมเปียน ที่ตั้ง หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ดูวิธีการร่อนแร่ของชาวบ้าน เหมืองแร่ดีบุกเก่า ชมระบำร่อนแร่เดินเที่ยวชมบ้านเรือนแบบชาวจีนในหมู่บ้าน วัดหาดส้มแป้น พักโฮมสเตย์ ชมหมอกยามเช้า และมีกิจกรรม เช่น การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และมีโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองระนอง-ท่องอันด เมืองระนองเคยเฟื่องฟูด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสินแร่ และสร้างเมืองมาจากการทำเหมืองแร่ บ้านหาดส้มแป้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพักกับการร่อนแร่ มีชื่อเรียกว่าห้วยซัมเปียน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวจีนเรียกมาตั้งแต่ตั้งรกราก มีความหมายว่า “ลึก
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองระนองใช้ถนนชลระอุ เลยบ่อน้ำร้อนรักษะวารินประมาณ 7 กม.

ติดต่อ : ชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง
โทร. 0816073424
Email : jada1th@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ranongecotourism.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *