กลุ่มลิเกป่า บ้านท่าฉาง ที่ตั้ง หงาว เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ :
การเดินทาง :

ติดต่อ : ชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง
โทร. 0816073424
Email : jada1th@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ranongecotourism.com

Leave a Reply