จวนเจ้าเมืองระนอง ที่ตั้ง 15 กิจผดุง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000 เยื้องร้านอาหารถอดรองเท้า
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
ผู้สร้างคือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง)
บุตรชายคนที่ 2 เพื่อเป็นที่พักของบิดา เริ่มสร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2420 หลังเหตุการณ์กุลีจีนก่อกบฏ
ภายในเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ของต้นตระกูล ณ
ระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษ ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษมีอักษรจีนฮกเกี้ยนอ่านว่า เกาหยาง มีความหมายว่า “ดวงตะวันอันสูงส่ง” บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเทศบาลเมืองขึ้นไปทางเหนือตามถ.เรืองราษฏร์ แยกไปถ.กิจผดุงจะเห็นจวนเจ้าเมืองระนองอยู่ทางซ้ายมือ

ติดต่อ : คุณโกศล ณ ระนอง
โทร. 0819560008
เทศบาลเมืองระนอง
โทร. 077811422

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *