พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ที่ตั้ง ลุวัง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง)
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พระราชวังทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ภายใน
จัดแสดง ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ห้องพระราชินี จำนวน 6 ห้อง อาคารทรง
แปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคาร
ที่ประทับกับอาคารแปดเหลี่ยม ภายในจัดแสดงภาพเก่า
เมืองระนองในอดีตและข้าวของเครื่องใช้ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรม
จ.ระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
(ปี พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 (ปี พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากถ.เพิ่มผลฝั่งตรงข้ามศาลหลักเมืองระนอง ขับรถไปประมาณ 200 ม. เลี้ยวซ้ายเข้าถ.กำลังทรัพย์ตรงไปอีก 600 ม. พระราชวังอยู่ทางขวามือ

ติดต่อ : เทศบาลเมืองระนอง
โทร. 077811422

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *