ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ที่ตั้ง 13 ลุวัง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศาลากลางที่มีความเก่าแก่ จัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ทางจังหวัดระนองได้อนุรักษ์ไว้เพื่อรำลึกถึงร่องรอยแห่งอดีต
การเดินทาง :

ติดต่อ : เทศบาลเมืองระนอง
โทร. 077811422

Leave a Reply