ตึกเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ ที่ตั้ง ท่าเมือง, เรืองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : คำว่า “ชิโน” หมายถึงคนจีน และคำว่า “โปรตุกีส” หมายถึง โปรตุเกส ซึ่งการก่อสร้างบ้านเรือนในรูปแบบนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่างๆ ในแหลมมลายู สามารถพบเห็นได้หลายที่ รวมทั้งจังหวัดระนอง
การเดินทาง :

Leave a Reply