วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) ที่ตั้ง 8 ชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000 ตรงข้ามโรงเรียนชาติเฉลิม
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร อายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุลสมัยต้นรัตนโกสินทร์งดงามมาก มีพระประธานหินอ่อน 5 องค์ หอระฆังลายแมว ศาลากระเบื้องโบราณสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัดหลวงเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นวัดแรกของจังหวัดระนอง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง – ปากน้ำ) วัดอยู่ทางขวามือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *