วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) ที่ตั้ง 4/10 1 เพชรเกษม บางนอน เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองระนอง 6 กม.

Leave a Reply