ระนองแคนยอน ที่ตั้ง ทุ่งคา หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งน้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าที่เขียวขจี แอ่งน้ำมรกตสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา ชมหมอกยามเช้า ให้อาหารปลา มีกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยนำชมทิวทัศน์โดยรอบ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ตรงกลางเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ แต่เดิมเป็นเหมืองแร่โดยใช้น้ำฉีดไล่ดินเพื่อแยกแร่ บริเวณรอบ ๆ มีการพังทะลายของชั้นดินกลายเป็นแอ่งน้ำลึกลงไป รายล้อมด้วยหน้าผาดินและหินสูงใหญ่
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากวัดหาดส้มแป้นขับรถขึ้นเขาไปประมาณ 2.5 กม. ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 12 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *