นั่งช้างชมเมืองในสวนสาธารณะรักษะวาริน ที่ตั้ง เมืองระนอง ระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : นั่งช้าง
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : นั่งช้างตามเส้นทางด้านหลังที่ทำการป่าไม้ สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติป่าดิบชื้น บางช่วงมีถ้ำเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าเป็นเตาอบแร่โบราณ ผ่านน้ำตกไกวเปล ชมต้นจำปูน พรรณไม้ตระกูลจำปาจำปี ที่เกิดเฉพาะถิ่นภาคใต้ จุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองและฝั่งทะเลอันดามัน
การเดินทาง :
ฤดูการท่องเที่ยว : มีบริการนั่งช้างระยะสั้นเดือนธันวาคมเมษายน

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : เส้นทางระยะสั้นใช้เวลา
ในการนั่งช้างประมาณ
ครึ่งชม. ค่าบริการ
คนละ 100 บาท
ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
โทร. 077811422

Leave a Reply