เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ที่ตั้ง นาคา กะเปอร์ ระนอง 85120
ประเภท : ธรรมชาติทางบก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นผืนป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งในภาคใต้ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมน้ำตกพันเมตร พลับพลึงธารผืนป่าคลองนาคาที่เดียวในเมืองไทย มีพื้นที่ 331,456 ไร่ ปกคลุมผืนป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งในภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลังคาตึก สูงประมาณ 1,395 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากอำเภอกะเปอร์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปพังงา) ประมาณ 25 กม. ถึงหลักกม.ที่ 685-686 เลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก 200 ม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
โทร. 077828174 ต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมและเจ้าหน้าที่นำทางในพื้นที่ ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 025799446 และนำจดหมายตอบอนุมัติแสดงต่อเจ้าหน้าที่ป่าคลองนาคา ใช้เวลาเต
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *