น้ำตกพันเมตร ที่ตั้ง นาคา กะเปอร์ ระนอง 85120 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : น้ำตกสูงถึง 1,000 ม. แบ่งเป็นชั้นย่อยถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงนับร้อยเมตร จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกพันเมตร บริเวณโขดหินหน้าน้ำตกมีกล้วยไม้รองเท้านารีช่องอ่างทองขึ้นอยู่จำนวนมาก และถือเป็นแหล่งกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดที่จัดว่าหาดูได้ยาก เนื่องจากมิได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเหมือนอุทยานแห่งชาติ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองระนองใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง-กะเปอร์ ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
โทร. 077828174 ต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมและเจ้าหน้าที่นำทางในพื้นที่ ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 025799446 และนำจดหมายตอบอนุมัติแสดงต่อเจ้าหน้าที่ป่าคลองนาคา ใช้เวลาเต
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *