ชมพลับพลึงธารผืนป่าคลองนาคา ที่เดียวในเมืองไทย ที่ตั้ง นาคา กะเปอร์ ระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมดอกพลับพลึงธาร ไม้ที่ชอบน้ำสะอาด พบได้เฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา หากมาตรงกับช่วงที่พลับพลึงธารออกดอกทั่วทั้งท้องน้ำจะเป็นเหมือนทุ่งพลับพลึงธาร
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากอำเภอกะเปอร์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปพังงา) ประมาณ 25 กม. ถึงหลักกม.ที่ 685-686 เลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก 200 ม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ฤดูการท่องเที่ยว : ดอกพลับพลึงธารบานช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน

ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
โทร. 077828174

Leave a Reply