สำนักสงฆ์เวฬุวัน ที่ตั้ง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระสงฆ์ 3 รูป เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *